بازار ,هوشمند ,خانه ,ساختمان ,آموزشی ,هوشمند ساختمانی ,ساختمان هوشمند ,هوشمند مقدماتی ,آموزشی خانه ,فیلم آموزشی ,ساختمان هوشمند ساختمانی

لینک تهیه این فیلم آموزشی: فیلم آموزشی خانه های هوشمند (مقدماتی)


یک ساختمان هوشمند ساختمانی است که در بر دارنده محیطی پویا و مقرون به صرفه به وسیلهٔ یک پارچه کردن چهار عنصر اصلی یعنی سامانه‌ها، ساختار، سرویس‌ها، مدیریت و رابطه میان ان‌ها است. به عبارت دیگر ساختمان هوشمند ساختمانی است که کلیه اجزای داخلی ان به واسطه‌ای یک پارچه و ایجاد منطقی سازگار با محیط در تعامل با یکدیگرند. از سوی دیگر، مدیریت انرژی (EMS) می‌تواند در حدود ۱۰٪ تا ۳۰٪ کاهش هزینه و قیمت در پی‌داشته باشد. بازار جهانی خانه ها و ساختمان های هوشمند در چهار گروه بازار محصولات، بازار کاربر نهایی، بازار فناوری و بازار اپلیکیشن جا می گیرد.

منبع اصلی مطلب : آموزش PLC و خانه هوشمند
برچسب ها : بازار ,هوشمند ,خانه ,ساختمان ,آموزشی ,هوشمند ساختمانی ,ساختمان هوشمند ,هوشمند مقدماتی ,آموزشی خانه ,فیلم آموزشی ,ساختمان هوشمند ساختمانی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : فیلم آموزشی خانه های هوشمند (مقدماتی)