پروژه ,افزار ,studio ,automation ,سازی ,automation studio ,سازی پروژه ,مستند سازی ,studio مستند ,افزار automation ,automation studio مستند ,افزار automation studio

لینک مطلب: دانلود نرم افزار Automation Studio مستند سازی پروژه


Automation Studio درمقابل دیگرسیستمهای موجوددرحوزه طراحی صنعتی،مرزهای نوآوری راپشت سرگذاشته است وبه عنوان یک راه حل نرم افزاری جامع وکارادر طراحی، شبیه سازی،تست واشکال زدایی المان هاومدارات الکتریکی،هیدرولیک، پنوماتیک،سیستم های کنترل، HMIومخابرات کاربرددارد. این نرم افزار امکان ترکیب تکنولوژی های مختلف رادرجهت طراحی،مستندسازی وشبیه سازی سیستم های کامل میسرنموده است.
Automation Studio برای تمام متخصصین ومهندسین فعال درزمینه مهندسی برق، قدرت سیال (Fluid power) واتوماسیون به عنوان یک دستیار نرم افزاری قدرتمند محسوب می شود.امکان کارگروهی دراین نرم افزار به شیوه ای است که مدیر پروژه می توانداجازه دسترسی به قسمت های مختلف پروژه مانند اسناد، دیاگرام ها و ریسورس ها را با تعیین نوع دسترسی: خواندن، نوشتن و … برای دیگرکاربران تعریف کند.

منبع اصلی مطلب : آموزش PLC و خانه هوشمند
برچسب ها : پروژه ,افزار ,studio ,automation ,سازی ,automation studio ,سازی پروژه ,مستند سازی ,studio مستند ,افزار automation ,automation studio مستند ,افزار automation studio
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

درسایت : دانلود نرم افزار Automation Studio مستند سازی پروژه